PBLSoft er et softwarehus der siden 1997 har leveret databaserelaterede softwareløsninger til små og mellemstore virksomheder i hele landet under anvendelse af produkter som Microsoft Visual FoxPro, Microsoft Visual Basic og Microsoft Access.

Siden 2005 har PBLSoft sideløbende løst opgaver på freelance-basis for kunder som TDC, IBM, CSC, Vestas Wind Systems, Jørck & Larsen, Palsgård, Solar A/S, Nestlé, DONG m.fl. via konsulenthuset ProData Consult A/S

ProData Consult A/S, IT-konsulentydelser på ekspert-niveau

PBLSoft udvikler løsninger med flere forskellige værktøjer, bl.a. Microsoft Office pakken, Microsoft Visual Basic og Microsoft Visual FoxPro, baseret på databaser lavet med Microsoft Access, FoxPro eller Microsoft SQL Server.

PBLSoft tilbyder sin assistance hvad enten det drejer sig om videreudvikling af eksisterende systemer, konvertering af ældre systemer til en moderne, grafisk brugergrænseflade, eller der er tale om helt nye idéer, som man ønsker udført i praksis. Vi har stor erfaring med konvertering af data fra ældre systemer så der er stor chance for at din investering i data ikke går tabt ved en modernisering af ældre systemer.

PBLSoft kan for eksempel gå ind og analysere eksisterende IT-løsninger og komme med forslag til forbedringer, eventuelt afsluttende med assistance til udfærdigelse af en egentlig kravspecifikation som kan anvendes til en udbudsforretning eller for eksempel indgå som grundlag for et tilbud på, hvad det vil koste at få PBLSoft til at løse opgaven.

PBLSoft kan give tilbud i form af et fastpristilbud eller i forbindelse med større eller længerevarende projekter kan der gives et timeestimat i forbindelse med en favorabel timepris.

PBLSoft er certificeret som Product Specialist på Microsoft Windows og Microsoft Visual FoxPro

Om certificering... (på engelsk)

Når standardsoftware ikke er nok...

Hvis ikke du er tilfreds med de løsninger som standardprodukter kan tilbyde, kan vi hjælpe dig med at specialdesigne en løsning der dækker netop dine behov.

Databaseløsninger:

Hvad enten det drejer sig om små eller store datamængder, har vi den nødvendige ekspertise for at kunne håndtere dine data. Vi leverer løsninger med enten Microsoft Access, eller Microsoft Visual FoxPro databaser eller hvis du har behov for større datamængder anvendes Microsoft SQL Server

Integrationsløsninger med Microsoft Office:

Du kender sikkert problemet med at man har en hel masse forskellige regneark og breve, som hver for sig løser en opgave, men du kunne godt tænke dig at det hele hang lidt bedre sammen. Eller du synes at arbejdsgangen er lidt tung, når du gang på gang skal udføre den samme ting, som egentlig burde automatiseres, for eksempel udtræk af data fra store databaser til regneark for at udføre nogle beregninger på virksomhedens nøgletal. Eller afsendelse af mange næsten enslydende breve i form af tilbud eller lignende.

PBLSoft har lavet mange løsninger, hvor de forskellige produkter i Microsoft Office pakken integreres til en samlet løsning, som gør din hverdag nemmere. Læs mere...

Administrationssystemer:

Klub- og foreningsadministration: PBLSoft har udviklet systemer til administration af klubber og foreninger i både Microsft Access og i Visual FoxPro. Læs mere...

Udlejningsadministration: PBLSoft har udviklet et generelt system til administration af udlejning, samt en specialudviklet version til administration af udlejning af dampanlæg til boreplatforme m.m. samt udstyr til byggevarme. Læs mere...

Kampagneadministration: PBLSoft har specialudviklet et kampagnesystem til administration af kampagner, som er udviklet i Visual Basic .NET, med database på Microsoft SQL Server, som styrer markedsføringen med hensyn til alle aspekter på én gang. Læs mere...

Andre løsninger:

·       Stregkodesystemer, håndterminaler, lagerstyring m.m.

·       Kasseapparater, on-line Dankort terminal kommunikation m.m.

·       Tekniske løsninger, beregnings- og analyseprogrammer m.m.

·       Internet integration, HTML, FTP, XML, SOAP...

Læs mere...

Hvad kunderne siger:

Læs også hvad kunderne siger, samt se artiklen i erhvervsmagasinet Upfront.

Læs mere...

Denne side er sidst opdateret 24-11-2011